Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Černotová
& Mgr. Radana Bužková
akceha
Mgr. Lucie Černtová
Mgr. Lucie Černotová je absolventkou právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, advokátkou je od roku 2006 a od roku 2007 působí také jako rozhodce při České leasingové a finanční asociaci. Jakožto smluvní advokátka renomované advokátní kanceláře dlouhodobě zajišťovala komplexní právní servis pro obchodní společnosti zejména v oblasti finančních služeb a vymáhání pohledávek a právního zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních. Vedle občanského a obchodního práva mohou klienti využít také její specializace v oblasti směnečného práva, práva nekalé soutěže a insolvenčního řízení.
Mgr. Radana Bužková
Mgr. Radana  Bužková vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokacii působí od roku 2001. Radana Bužková je rovněž daňovou poradkyní s tím, že právě znalost daňových předpisů je přínosem pro odvětví obchodního práva a práva obchodních společností, kterými se dlouhodobě zabývá.  Výkon advokacie považuje za tvůrčí činnost, za dobu své praxe řešila požadavky klientů týkající se mnoha právních odvětví, vedle  práva obchodního a občanského zejména též práva správního, pracovního či evropského práva.
Naše služby | Specializace | Kontakty | Informace
© Copyright BlackSoft 2010