Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Černotová
& Mgr. Radana Bužková
akceha

Poskytujeme právní poradenství a zastupujeme naše klienty ve všech níže uvedených právních oblastech. Nabízíme rovněž komplexní zajištění právní agendy obchodních společností a pomáháme našim klientům při vytváření obchodních projektů a zavádění nových produktů na trh.

 • Obchodní závazkové právo a právo obchodních společností
  - právní poradenství
  - sepis a právní audit smluv
  - spolupráce při tvorbě nových produktů - zakládání obchodních společností
 • Občanské právo
  - právní vztahy k nemovitostem
  - nájemní vztahy a bytové vlastnictví
  - rodinné vztahy
 • Pracovní právo
  - vytváření pracovně právních dokumentů
  - vznik, změna a skončení pracovně právních vztahů
  - řešení pracovně právních sporů
 • insolvenční řízení
  - sepis návrhů na zahájení insolvenčního řízení, přihlášek do insolvenčního řízení - zastupování v insolvenčních řízeních, incidenčních sporech
 • směnečné právo
  - pomoc při uplatňování směnečných práv
  - právní zastoupení ve směnečných řízeních
 • správní právo
  - sepis podání ke správním orgánům
  - zastupování ve správím řízení
 • vymáhání pohledávek
  - podrobnosti naleznete v naši prezentaci Nabídka vymáhání pohledávek.
Naše služby | Specializace | Kontakty | Informace
© Copyright BlackSoft 2010